top of page
UE_EFRR_rgb-1.jpg
Fundusze_edited.jpg

Innowacyjna technologia tworzenia wydarzeń multimedialnych opartych o walki dronów z synergią między poziomami: wirtualnym, rozszerzonym i fizycznym

Unia Europejska

Mimo, iż problemy z dostępnością sprzętu nie mijają, w projekcie poczynione zostały spore kroki naprzód.

Prace nad inicjalnym modelem dynamiki drona zostały zakończone, pozostało jeszcze ich przepisanie na docelowy język programowania, po czym można będzie dostosować go do każdego z trzech typów dronów przewidzianych w projekcie: myśliwiec, krążownik oraz niszczyciel.

Systemy lokalizacji dla dronów są na tyle zaawansowane, że już w połowie stycznia 2022r planowane są nagrania z użyciem precyzyjnego, referencyjnego systemu pozycjonowania, jakim jest Vicon, zainstalowany w Centrum Badawczo-Rozwojowym Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Bytomiu, za pomocą którego technicy CBR są w stanie śledzić trasę lotu drona z dokładnością do 1 mm!

Nagrania te zostaną wykorzystane do porównania wyników lokalizacji z systemami opracowywanymi w ramach projektu. Na ukończeniu znajduje się również oprogramowanie serwera rozgrywki wirtualnej, który będzie kontrolował całe wydarzenie. Oczywiście jeszcze sporo pracy przed nami,  jednakże cel jest coraz bliżej.

bottom of page