top of page
UE_EFRR_rgb-1.jpg
Zapytania ofertowe

Współpraca

Zapraszamy wykonawców i dostawców do składania ofert online na projekty realizowane przez Bongo Media Production. Listę aktualnych zapytań znajdziesz pod formularzem.

Uwaga! Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, których treść spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego. Terminem złożenia oferty jest data wpłynięcia poprawnie wypełnionego formularza na skrzynkę odbiorczą Bongo Media Production.

Dziękujemy! Wiadomość wysłana. W przypadku akceptacji oferty powiadomimy Cię o dalszych krokach.

Aktualne ogłoszenia

Zapytanie o cenę (nr 1/2020)

10/04/2020

Przedmiotem zapytania jest realizacja usług w zakresie prac badawczo- rozwojowych. Szczegółowy zakres usług, jak i pełna treść zapytania wraz ze wzorem formularza ofertowego dostępne są w plikach do pobrania.

bottom of page