top of page

Matusia (2022)

52 min.   |   18 odc.   |   jęz. polski |   Instytut Pamięci Narodowej

reż. Maciej Fijałkowski

Historia franciszkanki, Matki Matyldy Getter która podczas wojny podjęła się heroicznej misji ratowania żydowskich dzieci. Kierowane przez nią Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ocaliło ich ponad 500. Mimo, iż za udzielanie jakiejkolwiek pomocy Żydom na terenie okupowanej Polski Niemcy karali śmiercią – to żadna z sióstr zakonnych, ani osób pozostających pod ich opieką, nie zginęła.  Film zrealizowane we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. 

bottom of page