top of page
UE_EFRR_rgb-1.jpg
Fundusze_edited.jpg

Innowacyjna technologia tworzenia wydarzeń multimedialnych opartych o walki dronów z synergią między poziomami: wirtualnym, rozszerzonym i fizycznym

Firma Bongo Media Production sp. z o.o. jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R, działanie: Sektorowe prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa o numerze POIR.01.02.00-00-0160/20, tytuł projektu "Innowacyjna technologia tworzenia wydarzeń multimedialnych opartych o walki dronów z synergią między poziomami wirtualnym, rozszerzonym i fizycznym" prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Efektem realizowanego projektu będzie demonstrator ( IX TRL) systemu trójpoziomowych powiązanych synergicznie wydarzeń walk dronów pozwalający na kompleksową organizację innowacyjnej rozrywki. 

Opracowywana w projekcie technologia skupia się na stworzeniu całkowicie nowej infrastruktury łączącej środowisko wirtualne z fizycznym dostępem do dronów w modelu DaaS. Technologia składać się będzie z 3 środowisk, łącznie będących prekursorem nowego, rozrywkowego wykorzystania dronów w segmencie konsumenckim – walk dronów.

Obecnie na rynku nie występuje zorganizowana i powszechnie dostępna formuła pozwalająca na ich prowadzenie na taką skalę.

Na I poziomie walki odbywać się będą w środowisku wirtualnym, w trybie multiplayer.

Na II poziomie walki realizowane będą w środowisku rzeczywistości rozszerzonej, w którym mogą spotkać się awatary dronów fizycznych z wirtualnymi. W tej wersji wydarzenia widz również może brać czynny udział.

Na III poziomie występują tylko drony fizyczne a walka odbywa się w przestrzeni stadionu, hali lub lotniska i polega na walce drużyn wg ustalonych kryteriów. W tej wersji wydarzenia widz posiada takie same możliwości jak w wersji wirtualnej za wyjątkiem powoływania swojej kamery wirtualnej.

 Wartość projektu: 12 515 908,65 złotych, wkład Funduszy Europejskich: 9 882 100,86 złotych

Unia Europejska
bottom of page